SULAMA SİSTEMLERİ

Sulama sistemleri, yeşil alanların sağlıklı ve düzenli bir şekilde sulanması için depo, hidrofor, boru, vana ve springlerin birleşiminden oluşan bir sistemdir. Bu bütünsel sistemin kurulum maliyeti yüksek gibi görünse de diğer geleneksel sulama yöntemlerine göre %30'lara varan su tasarrufu sağlamaktadır.

Düzenli sulama sayesinde her alan ihtiyacına göre eşit derecede sulanacak ve bu sayede bitkiler optimal derecede büyüme kaydedecekler. Ayrıca düzenli sulama sayesinde bitkilerin mantar ve diğer bitki hastalıklarına karşı dayanıklılığı da artacaktır.

Peyzaj sulama sistemleri genel olarak damla sulama sistemleri ve yağmurlama sulama sistemleri olarak iki gruba ayrılırlar. Su kaynaklarının verimli kullanılması, sulama için harcanan iş gücünün azaltılması, enerji sarfiyatının düşürülmesi için uygun sulama yönteminin seçimi büyük önem kazanmaktadır. Peyzaj yapılacak alanı inceleyen çevre mühendislerimiz topladıkları bilgilerle çevre düzenlemesi projeniz için ideal sulama yöntemini belirlemektedir.

Damla sulama sistemleri;

Damla sulama yönteminde temel ilke, bitkide nem eksikliğinden kaynaklanan bir gerilim yaratmadan, az miktardaki sulama suyunu sık aralıklarla bitki köklerinin geliştiği ortama vermektir.

Yağmurlama sulama sistemleri;

Yağmurlama sulama yönteminde, arazi üzerine belirli aralıklarla yerleştirilen yağmurlama başlıklarından basınç sayesinde havaya püskürtülen su arazi yüzeyine düşer ve toprak altına ulaşarak bitki köklerinin geliştiği ortama iletilir.

Bereket İnşaat bünyesinde bulunan peyzaj mühendisleri ve çevre mühendisleri, sulama sisteminin kurulacağı alanın gereksinimlerini belirleyerek otomatik sulama sistemini projelendirmekte ve uygulamaktadır.

Fotoğraf galerisi